به نام خدا

شرح یک بیت

باکم از ترکان تیرانداز نیست           طعنة  تیرآورانم می کشد

حافظ

انداز: انداز.[ اَ ] (اِمص ) به معنی مصدر است که انداختن باشد. (از برهان قاطع). عمل انداختن . (فرهنگ فارسی معین ).

- بارانداز ؛ آنجا که بار فرود می آورند: بارانداز کشتی .

- پاانداز ؛ آنچه بزیر پا می اندازند. و رجوع به پاانداز شود.

- || قواد، دلال محبت . جاکش . (از فرهنگ لغات عامیانه جمال زاده ).

- پس انداز ؛ صرفه جویی . کنار گذاشتن پولی از روی درآمد. (فرهنگ لغات عامیانه جمال زاده ).

- پشت هم انداز ؛ حقه باز. و رجوع به همین ماده در حرف پ شود.

- پشت هم اندازی ؛ حقه بازی . حیله گری . تزویر. و رجوع به همین ماده در حرف «پ » شود.

- پشت هم اندازی کردن ؛ پشت هم انداختن . (از فرهنگ فارسی معین ).

- پیش انداز ؛ آنکه پیش اندازد. آنکه سبقت دهد. (از فرهنگ فارسی معین ).

- || کسی که بجلو راند. (از فرهنگ فارسی معین ).

- || پارچه ای که در وقت طعام خوردن بروی زانو گسترند. دستارخوان : یک عدد صراحی نقره مملو از رواح ریحانی ... با پیالة طلا و پیش انداز زربفت از پی او فرستادند. (عالم آرا ج 2 ص 624)(از فرهنگ فارسی معین ).

- || رشتة جواهر که زنان از گردن آویزند و در پیش سینه قرار دهند. (فرهنگ فارسی معین ).

 

 

معنی واژه ترک

 

ترک . [ ت ُ ] (ص ، اِ) نقیض تازیک باشد. گویند ترکان از اولاد یافث بن نوح اند. (برهان ). نام طایفه ای است در ترکستان که تاتار و مغول و سایر اتراک از آن طایفه اند و زبان ایشان معین است . (انجمن آرا) (آنندراج ). گروهی از اولاد یافث بن نوح . (ناظم الاطباء). نام قومی منسوب به ترک که مردی بود از فرزندان نوح علیه السلام . (غیاث اللغات ). ج ، اتراک . (ناظم الاطباء). نقیض تازیک طایفة بزرگی از طوایف انسانی را گویند. ج ، ترکان . (ناظم الاطباء). نام ترک بعنوان قومی بدوی نخستین بار در قرن ششم میلادی دیده میشود. در همان قرن ترکان دولتی نیرومند و بدوی تأسیس کردند که از مغولستان و سرحد شمالی چین تا بحر اسود امتداد داشته است . مؤسس حکومت مزبور که چینیان او را «تومن » نامند. در کتیبه های ترکی بومن در سال 552 م . درگذشت و برادرش «ایستامی » (در طبری ج 1 ص 895 و896: سنجبوخاقان ) که در مغرب فتوحاتی کرده ، ظاهراً تا سال 576 م . زیسته است این دو برادر گویا از آغاز مستقل از یکدیگر حکومت می کردند. چینیان از دولت مزبور بنام امپراطوری ترکان شمال و مشرق یاد کرده اند. درسال 581 م . تحت نفوذ سلسلة چینی «سویی » این دو امپراطوری بطور قطع از یکدیگر جدا شدند و بعدها هر دو تابع سلسلة چینی «تانگ » (618 - 907 م .) گردیدند. در حدود سال 682 م . ترکان شمال موفق شدند استقلال خود را بدست آورند. دربارة روابط این ترکان قدیم و اخلاق آنان بحث های بسیار شده است ... برای اطلاع بیشتر رجوع به دائرة المعارف اسلام ذیل ترک شود. سلسله های ترک که در ایران دورة اسلامی سلطنت کرده اند غزنویان (351 - 555 هَ . ق .) سلجوقیان (429 هَ . ق . - اواخر قرن ششم ) خوارزمشاهیان (470 - 628 هَ . ق .) (از حاشیة برهان چ معین )

معنی واژه طعنه زدن

 

طعنه زدن . [ طَ ن َ / ن ِ زَ دَ] (مص مرکب ) عیبجوئی کردن . || مجازاً، توبیخ و سرزنش کردن . بد گفتن . خرده گرفتن

معنی بیت:

من هیچ گونه ترسی از ترکان جنگاور وجنگجو ندارم واز آن ها نمی ترسم ولی زخم زبان دشمنان وطعنه زدن های آن ها مرا از پا در می آورد ومی کشد.

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 8:39 |
 

 

 

۱۹ فروردین، فروردین روز - جشن فروردینگان

 

 

 

 

 

19 فروردین، ‌جشن فروردینگان
می‌دانيم در آيين مزديسنی وقتی نام ماه و روز با هم موافق می‌افتد آن روز را جشن می‌گيرند. روز نوزدهم فروردين ماه که فروردين روز نام دارد از جمله آن است و آن را جشن فروردينگان يا فروردگان می‌گويند.‌ اين جشن نيز همان طور که از اسمش پيداست به فره وهر درگذشتگان پاک تعلق دارد و به ياد روان آنان می‌باشد.

 

 

 

 زرتشتيان عموما از بزرگ و کوچک در اين روز به پرستشگاه می‌روند، ‌اوستا می‌خوانند و به عبادت خدا می‌پردازند و برای شادی روان درگذشتگان جهت ساختمان‌ها‌ی همگانی و رفع احتياج نيازمندان با دادن پول يا مساعدت‌ها‌ی ديگر اقدام لازم را به عمل می‌آورند.‌ نظير اين جشن در اديان ديگر نيز وجود دارد و آنرا جشن اموات می‌گويند.‌ در نزد هندوان ستايش نياکان (pitara) شبيه فروردگان ايرانی می‌باشد.

 

 

 

رمها نيز ارواح مردگان را به اسم مانس، پروردگارانی تصور کرده و فديه تقديم آنها می‌نمودند و عقيده داشتند روح پس از به خاک سپردن بدن به يک مقام بلند می‌رسد و هر چند آرامگاه آنان در زمين است ولی قادر است در روی زمين نفوذ و تسلطی داشته باشد و به واسطه فديه و قربانی، توجه او را از عالم زبرين به سوی خود می‌کشيدند.‌ ماه فوريه در قبرستان‌ها‌ عيدی برای مردگان می‌گرفتند و نياز می‌نمودند. در جشن فروردينگان پارسيان هند به آرامگاه می‌روند و در معبد آنجا چوب صندل بخور می‌دهند.

 


جشن فروردگان شبیه است به عيد. (taussaint)نزد عيسويان کاتوليک،‌ اول ماه نوامبر عيد اموات شمرده می‌شود.‌ در آن روز  از درگذشتگان ياد نموده و مزار آنان را با گل می‌آرايند. زرتشتيان ايران در جشن فروردگان به آرام گاه درگذشتگان می‌روند و اوستا می‌خوانند و احسان و انفاق می‌کنند و بوهای خوش به آتش می‌نهند و هفت جور ميوه خشک از قبيل خرما، ‌انجير،‌ سنجد، کشمش و غيره-  که در اصطلاح «لرک» نام دارد- تهيه می‌بينند و موبد بر آنها اوستا می‌خواند و پس از خواندن اوستا که در واقع تبرک می‌شود بين مردم تقسيم می‌کنند. علاوه بر لرک «ميزد» نيز برای انجام مراسم آماده می‌شود.‌ «ميزد» عبارت است از ميوه‌ها‌ی تر و خوراکی‌ها‌يی است که برای تشريفات آفرينگان گذارده می‌شود.‌

 

 

 

در اين روز نان مقدس هم که «درون» نام دارد (در اوستا دره ئونه) می‌آورند و به مردم می‌دهند و علاوه بر اين نان ديگری که از روغن کنجد درست می‌شود و نان گرد است و به «سورک» معروف است آماده می‌نمايند. «سورک» مانند نان روغنی است که مسلمانان در جمعه آخر سال درست می‌کنند و مخصوصا در قبرستان می‌برند و به مردم می‌دهند.‌ در اين روز معمولا قسمتی از فروردين يشت و همچنين نمازهای ديگر را که به آفرينگان اردا فروش يا فروردينگان و آفرين بزرگان معروف است می‌سرايند.‌ در اين جا لازم است ياد آور شويم موبدان و ساير زرتشتيان پيش از خواندن آفرينگان يا قسمتهای ديگر اوستا آداب طهارت به جا می‌آورند يعنی وضو می‌گيرند و دست و صورت می‌شويند که در پهلوی «پادياب» گفته می‌شود.‌
جشن فروردينگان بر تمام ايرانيان فرخنده باد و روان درگذشتگانتان شاد باد.
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 18:57 |
 

با همه ی بی سر و سامانی ام
باز به دنبال پریشانی ام

 طاقتِ فرسوده گیم هیچ نیست
در پیِ ویران شدنی آنیم


دلخوش گرمای کسی نیستم
آمده ام تا تو بسوزانی ام

آمده ام با عطش سالها
تا تو کمی عشق بنوشانی ام

آمده ام بلکه نگاهم کنی
عاشق آن لحظه ی توفانی ام

ماهی برگشته ز دریا شدم
تا تو بگیری و بمیرانی ام

حرف بزن ابر مرا باز کن
دیر زمانی ست که بارانی ام

حرف بزن حرف بزن سالهاست
منتظر لحظه ی توفانی ام

خوب ترین حادثه می دانمت
خوب ترین حادثه می دانی ام؟

ها ... به کجا می کشی ای خوب من! ؟
ها ... نکشانی به پشیمانی ام

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 20:45 |
 

صندوق شاد وشرف

با سلام وعرض ادب خدمت همکاران فرهنگی استان یزد

به اطلاع آن دسته از همکاران محترم فرهنگی که از صندوق شاد وشرف به مدیریت محمد حسین دهقان پور فراشاه وام بانک انصار دریافت نموده اند می رساند این صندوق مدتی است که اقساط همکاران را به حساب بانک انصار واریز ننموده است درحالی که از حساب آن ها کسر گردیده  ونسبت به بانک بدهکار شده اند.جهت  تسویه حساب  شکایت کیفری با موضوع خیانت در امانت علیه شخص نامبرده نمایید تا ان شا الله به حق خود برسید.

مشخصات نامبرده:

آدرس:

آزاد شهر فلکه سوم  خیابان کمیل- کوچه شماره 10 عسکریه- کوچه شهید طالبی منزل دهقان پور

نام پدر: محمد علی           تاریخ تولد: 1334/2/24         کدملی: 4459840601

تلفن همراه دهقانپور:09133584614

منزل: 03537211447

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9:19 |
با سلام وعرض ادب خدمت دوستان وبزرگواران به اطلاع می رساند جزوه متون عرفان وتصوف به خاطر نواقص وایراداتی که داشت  از وبلاگ حذف گردید و ان شا الله بعد از اصلاح مجدداً در اختیار شما قرار خواهد گرفت. ضمناً از راهنمایی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مظاهر نیکخواه  از شهرکرد که متذکر نواقص این وجیزه شده اند کمال سپاس گزاری را دارم.

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ و ساعت 13:7 |
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 7:41 |

به نام خدا

فراخوان نخستین همایش تربیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی:جایگاه واقتضائات در تربیت معلم

به مناسبت  هفته ی پژوهش  و روز دانشجو

دانشگاه فرهنگیان یزد پردیس شهیدان پاکنژادآذرماه 1393

با توجه به  نام گذاری سال 1393 ه.ش توسط مقام معظم رهبری با عنوان راهبردی « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی » و با عنایت به این شعار و به منظور بسط و نهادینه سازی مضامین آن در عرصه ی  تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان یزد نخستین همایش علمی - پژوهشی با عنوان «تربیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی :جایگاه و اقتضائات درتربیت معلم) در سطح استان  برگزار می نماید.

همایش در دو سطح: استادان ،پژوهشگران  ودانشجویان برگزار خواهد گردید. داوری مقالات هر سطح به صورت جداگانه صورت خواهد پذیرفت و از بین مقالات دریافتی هر سطح، تعدادی جهت ارائه به صورت سخنرانی در همایش و تعدادی نیز جهت ارائه به صورت پوستر انتخاب خواهند شد.

مقالات برگزیده به صورت الکترونیک در یک سی دی منتشر و همراه با گواهی ارائه، در روز برگزاری همایش به نویسندگان تحویل داده می شود.

-انتخاب دو مقاله برتر برای طرح در همایش ملی(کشوری)

 

اهداف:

-واکنش مسئولانه  دانشگاه به شعار راهبردی سال و متناسب با انتظارات از دانشگاه و رسالت آن.

-ایجاد فرصت برای گفتگو و ژرف اندیشی در مؤلفه های ناظر بر تربیت فرهنگی، اجتماعی واقتصادی دانشجو معلّمان

-شناسایی ومعرّفی راهکارهای ارتقا ی فعّالیت های دانشگاه در راستای توسعه شایستگی های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی دانشجو معلّمان

-ایجاد فرصت برای توجّه به نقش راهبردی معلّمان در تربیت فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی دانش آموزان

   

موضوعات ارسال مقاله:

تربیت معلم وتوسعه شایستگی های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی دانشجو معلمان

تربیت معلم و سندتحول بنیادین آموزش وپرورش

تربیت معلم وتوسعه فرهنگ دینی وملی دانشجو معلمان

مفروضات الگوی تربیت معلم اسلامی

تشکلهای دانشجویی وتربیت فرهنگی،اجتماعی واقتصادی دانشجو معلمان

مفروضات تربیت فرهنگی،اجتماعی واقتصادی درتربیت معلّم

برنامه های مکمل وتربیت فرهنگی،اجتماعی واقتصادی دانشجو معلمان

ویژگی مدیریت فرهنگی،اجتماعی واقتصادی درحوزه تربیت معلّم

ابعاد شایستگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی معلّم

ویژگی مدیریت جهادی درعرصه تربیت معلّم

تربیت معلم وترویج فرهنگ جهاد ایثار و شهادت

هویت تاریخی،فرهنگی واجتماعی تربیت معلّم

تربیت معلم وتوسعه مهارتهای کارآفرینی در دانشجو معلمان

وضعیت کنونی شایستگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی درمیان معلمان ایران وجهان

نقش معلمان درتربیت فرهنگی،اجتماعی واقتصادی دانش آموزان

عوامل موثردرتوسعه شایستگی فرهنگی واقتصادی معلّم

شایستگی ومهارتهای مورد نیازمعلمی درتربیت فرهنگی،اجتماعی واقتصادی دانش آموزان

اقتضائات تربیتی محیط تربیت معلم برای تحقق شایستگی فرهنگی و اقتصادی دانشجو معلّم

وضیت کنونی برنامه های درسی تربیت معلم برای تحقق شایستگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی درمیان دانشجو معلّمان

مهلت ارسال مقالات:

آخرين مهلت دريافت مقالات:پایان آبان ماه 1393

زمان برگزاری همایش:  23 آذر 1393(همزمان با هفتة پژوهش)

 نحوه ارسال مقاله و سایر مقررات:

ü        پژوهشگر گرامی، لطفا چکیده و اصل مقاله را، در قالب فایل word با قلم B Zar برای متون فارسی و عربی و قلمTimes New Roman برای متون لاتین، به ایمیل فوق ارسال فرمایید.

ü       محتوای مقاله در مقالات علمی پژوهشی، شامل عنوان ، مشخصات نویسندگان، چکیده، مقدمه، طرح مسئله، روش، یافته ها، بحث  ونتیجه گیری  و فهرست منابع بر اساس الگوی APA می باشد.

ü       چکیده مقاله (بدون در نظر گرفتن عنوان مقاله و اطلاعات نویسندگان) بایستی شامل 200 کلمه  با 5  واژه  کلیدی باشد.

ü       حداکثر صفحات مقاله 20صفحه A4 (حداگثر 5000کلمه) باشد.

ü       مقاله ارسالی نباید قبلا منتشر شده باشد.

ü        مسئولیت محتوای  مقاله  بر عهده نویسندگان است.

ü       شیوه ارجاع دهی در داخل متن به شکل (نام ‌خانوادگي نویسنده، سال: صفحه .) است.

ü       فهرست منابع (به ترتیب حروف الفبا) در پایان مقاله (بخش مراجع) به شکل زیر تنظیم گردد:

ü       کتاب ها: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، نام کتاب (به صورت پر رنگ)، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر.

ü       پايان نامه ها و طرح های پژوهشی: نام خانوادگي  نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان پایان نامه و یا طرح درداخل گيومه، نام نشريه (به صورت پررنگ)، شماره نشريه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

ü       مقالات مندرج در مجلات و همایش ها: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان مقاله درداخل گيومه، نام مترجم، نام نشريه (به صورت پررنگ)، شماره نشريه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

ü      منابع اينترنتی: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار،عنوان مقاله، نام پایگاه (ياعنوان نشريةالکترونيکي، سال، صفحه ، نشانی پایگاه)

ü       دبيرخانه: یزد،ابتدای بلوار دانشجو،دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهیدان پاکنژاد

مسئول دبیرخانه: آقای غلامرضا هاتفي مجومرد

تلفن: 6239022-0351

نمابر: 6234009-0351

همراه: 09132524312

ایمیل: hatefi25@yahoo.com

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در یکشنبه بیستم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 21:43 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت 16:33 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در پنجشنبه دوم مرداد ۱۳۹۳ و ساعت 17:13 |

سرو کاشمر

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در جمعه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۳ و ساعت 9:12 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در یکشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۳ و ساعت 14:1 |

سالروز تولد فردوسی


 

 

 

فردوسی در طبران طوس به سال ۳۲۹ هجری بدنیا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و در آن ولایت مکنتی داشت. از احوال او در عهد کودکی و جوانی اطلاع درستی نداریم؛ اینقدر معلوم است که در جوانی از برکت درآمد املاک پدر بکسی محتاج نبوده است؛ اما اندک اندک آن اموال را از دست داده و به تهیدستی افتاده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت 8:24 |
ضرب المثل از آسمان افتادن در دو مورد به کارمي رود:

1-مناسب بودن  براي انجام کاري

مثال:«افرادي که براي ميزرا بنويسي از آسمان افتاده اند....» ( مستوفي: 422/2)

2-اهميت يا برتري فوق العاده داشتن، استثنايي بودن

« بچه جان مگراين کفش از آسمان افتاده که فقط همين را مي خواهي؟» 

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در دوشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت 19:20 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در جمعه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 20:41 |
با توجه به درخواست تعدادی از دانش آموزان مبنی بر معرفی کتاب جهت شرکت در کنکور کتاب های کمک درسی آیینه تمام نمای ادبیات فارسی تالیف دکتر علی سلطانی گردفرامرزی معرفی می گردد.

همان طور که مسنحضرید دکتر علی سلطانی گردفرامرزی استاد مسلم ادبیات ومولف کتب درسی دبیرستان وجزو هیئت تالیف سوالات سازمان سنجش می باشند  اخیراْآقای دکتر سلطانی با همکاری انتشارات مبتکران اطلاعات چندین ساله خود در ارتباط با سوالات کنکوری را در چهار جلد باعنوان آیینه تمام نمای ادبیات فارسی به چاپ رسانده اند . ویژگی های کتاب:

-معنی تمام واژه ها.جمله ها وبیت ها بدون استثنا

-توضیح همه ی آرایه های ادبی در جای خود

-خلاصه کردن درآمدها

-آزمون فراگیر وکامل درمورد معانی واژه ها.عبارت ها.آرایه ها. تاریخ ادبیات واملای واژه ها

-آزمون معنی واژه ها .املای واژه ها وتاریخ ادبیات .به ترتیب دروس

-آزمون تشریحی نیمسال اول ودوم مطابق امتحان های فراگیر

-پاسخ تشریحی تمامی آزمون ها

همچنین در خصوص رشته انسانی کتابی با عنوان آموزش وآزمون ادبیات تخصصی به چاپ رسانده اند که در واقع ۴ کتاب در یک کتاب می باشد.

امید است که این خدمت ناچیز مورد توجه وقبول همکاران ودانش آموزان گرامی قرار گیرد.

 

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در جمعه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 13:23 |

«  بهشت   »

 

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت            هر کجا وقت خـوش افتـاد همان جاست بهشت

 

دورخ از تیـــــــــرگی بخت درون تـــــــــــــو بــود             گر درون تیــره نباشد همه دنیــــاست بهشت

(صائب تبريزي)

«  ای مفتی شهر  »

ای مفتــــــــی شهـــــــــــر از تــــــو بیــدارتـــــریــــم          بــا ایـــــن همـــــه مستی ز تــــو هشیارتـــــریــــم

تـــو خـــون کســــــان نوشـــــی و مــــا خـــون رزان          انصـــــــــــاف بـــــــــــده کــــــــــــدام خونخــــوارتریمگوینـــد کســـان بهشت بـا حــــــــــور خــوش است          مــن می گویـــــــــم کــه آب انگــــــور خــوش است

ایـــن نقـــــــد بگیــــــر و دست از آن نسیـــه بـــــدار          کـــــــآواز دهـــــــــل شنیــــــدن از دور خــوش است


این می چه حرامیست که عالم همه زان میجوشد          یــــک دستــــه بـه نــــــابــــودی نــــامش کوشنــــد

آنـــــان کـه بـــــر عاشقــــــان حــــــرامـش کردنــــــد          خــــود خلــــــوت از آن پیـالـــــه هـــا مـی نوشنــــد


آن عاشق دیوانه کـه این خمار مستـــی را سـاخت          معشــــوق و شـــراب و مــــی پرستـــی را سـاخت

بـــی شـــک قـــــدحــی شــــراب نوشیـــــد و  از آن          سـر مـست شــد ایــن جهــان هستــی را سـاخت


(خيام نيشابوري)

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در یکشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 22:20 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 21:8 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در پنجشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 9:32 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در یکشنبه دهم فروردین ۱۳۹۳ و ساعت 14:37 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در جمعه شانزدهم اسفند ۱۳۹۲ و ساعت 11:44 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 23:8 |
معني ابيات غزل سعدي( در آن نفس که بميرم)

غزل حافظ( دل مي رود زدستم)

قصيده باغ عشق( سنايي)
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 21:56 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 19:32 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ و ساعت 20:20 |

سلام
میخواستم بپرسم که اگر دو کلمه ازهر نظر مثل هم باشند (تلفظ-معنی) بازم سجع هستند ؟

جواب همان طور که مستحضريد سه نوع سجع داريم:

1-سجع متوازي

2-متوازن

3-مطرّف

واگر در پايان قرينه ها در نثر مسجع کلماتي بياييند که عيناً نوشته شوند وتلفظ آن ها يک سان باشد ، سجع نمي باشند وبايد جناس تام محسوب کرد مثال از گلستان سعدي:

دين به دنيا فروشان خرند يوسف بفروشند تا چه خرند.

خرند وخرند جناس تام مي باشد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ و ساعت 18:4 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ و ساعت 19:26 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ و ساعت 14:40 |

فريدون مشيري
وطنـــــم...!

آفتابت

     - كه فروغ رخ «زرتشت» در آن گل كرده‌ست

آسمانت

      - كه ز خمخانه «حافظ» قدحي آورده‌ست

كوهسارت

      - كه بر آن همت «فردوسي» پر گسترده‌ست

بوستانت

       - كز نسيم نفس «سعدي» جان پرورده‌ست

                                    همزبانان من‌اند.

مردم خوب تو، اين دل به تو پرداختگان

سر و جان باختگان، غير تو نشناختگان

پيش شمشير بلا

                 قد برافراختگان،سينه سپرساختگان

                                     مهربانان من‌اند.

نفسم را پر پرواز از توست

به دماوند تو سوگند كه گر بگشايند

بندم از بند ببينندكه:

                    آواز از توست!

همه اجزايم با مهر تو آميخته است

همه ذراتم با جان تو آميخته باد

خون پاكم كه در آن عشق تو مي‌جوشد وبس

تا تو آزاد بماني

               به زمين ريخته باد

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 22:43 |

يلــــدا بر همكاران عزيزم مبارك

هر دیـو پلیــد و پست زندانی باد

از عشق به کویتــان فــراوانی باد

نور و غـزل و چــای و انار و لبخند

   آذیـن شــب بلنـــــد ایـرانــی باد ...


+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 22:40 |

درخت گيسو
     درس هفتم ادبيات فارسي 2، بند هشتم چنين است:

     " غلام شما محمد تقي مال آورده؛ زير درخت گيسو منتظر ما نشسته. يك جوالِ پر بابت كرايه مي گيرد."

      در کتاب سووشون اثر سیمین دانشور ص 276  آمده است: "زری بلند شد و نشست و گفت: زیر درخت گیسو ایستاده بودم و برای سیاوش گریه می کردم حیف که من گیس ندارم وگرنه گیسم را می بریدم و مثل آن های دیگر به درخت آویزان می کردم."در ص 277 :"زری توضیح داد: اول بار که درخت گیسو را دیدم از دور خیال کردم درخت مراد است و لته ی کهنه سیاه و زرد و قهوه ای به آن آویزان کرده اند. اما گیس زن های جوانی است که شوهرانشان جوانمرگ شده بود...یا پسرهایشان یا برادرهایشان."

 پس منظور از درخت گيسو درختی است که دختران جوان به علت از دست دادن شوهر یا وابستگان موهایشان را به آن می بستند.

+ نوشته شده توسط دکتر غلام رضا هاتفی در سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 20:5 |